Colting svam allan vegin runt um Gotland

Tað tók 23 dagar, og var hart

Delta i kampen på http://www.colting.se/gotland där du kan lämna din digitala underskrift för fler simhallar i Sverige.

Många svenska simhallar och badhus är fallfärdiga och behöver antingen renoveras eller rivas inom en snar framtid. 40 svenska kommuner saknar helt en offentlig simhall! Hur lär sig barn att simma där? I Stockholm, Göteborg och Malmö är möjligheterna till sim- och vattenmotion kraftigt underdimensionerade och står inte på något sätt i paritet till folkmängd och behov.
Lyfta upp behovet av förbättrad folkhälsa till en central politisk fråga.

* Lyfta motion som en väg till integration

* Uppmärksamma vikten av simkunnighet och det skriande behovet av fler simhallar i Sverige

* Lyfta allemansrätten som ett av de starkaste verktygen för mer motion och förbättrad folkhälsa

* Sverige behöver 100 nya simhallar under de kommande tio åren!

Ger viðmerking

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.